สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข” ทำบุญถวายปัจจัยและเลี้ยงเพลพระภิกษุ ณ วัดปทุมชาติ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมสุขใจ ปลอดภัยจากอบายมุข” ทำบุญถวายปัจจัยและเลี้ยงเพลพระภิกษุ ณ วัดปทุมชาติ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมทำบุญปิดทองรอยพระพุทธบาท ในงานบุญประจำปี บุญเดือน 3 ของวัดปทุมชาติ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว