สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสุขสำราญ และวัดเนินปอ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี