สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ แผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์วิถีใหม่ โดยมี ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมกับ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 บอร์ดบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด