รร.เลยพิทยาคม จัดกิจกรรจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ สพม.เลย หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวนกว่า 200 คน ตามโครงการพัฒนางานแนะแนว บูรณาการร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ด้วยการช่วยกันทาสีท่อซีเมนต์พืชผักสวนครัว พรวนดินต้นไม้ และถอนหญ้าแปลงผัก เป็นต้น ณ บริเวณโดยรอบภูมิทัศน์ของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยมีนายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

……………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://zhort.link/zlI