การสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป. จันทบุรี เขต 1

วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล​ บุญ​ที​ฆ​์ ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต​ 1​ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ นายกฤติพงศ์ สัตพันธ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต​ 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 “โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564” ณ สนามสอบของศูนย์สอบ สพป. จันทบุรี เขต 1 ทั้ง 10 สนามสอบ