พิธีมอบหนังสือบริจาคนานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล​ บุญ​ที​ฆ​์ ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต​ 1​ มอบหนังสือมูลค่า 5,000 บาท ให้โรงเรียน ในสังกัดฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดช้างข้าม โรงเรียนวัดหนองแหวน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า โรงเรียนบ้านตาเลียว โรงเรียนวัดรำพัน โรงเรียนวัดสามผาน โรงเรียนบ้านโคกวัด และโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ตามโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1