ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน ญ.ว.เปิดบ้านวิชาการ (Yorwor Open House 2022) รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน ญ.ว.เปิดบ้านวิชาการ (Yorwor Open House 2022) “หาดใหญ่วิทยาลัย องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ นายประจักษ์ ประจิมพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ภาคีเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

งาน ญ.ว.เปิดบ้านวิชาการ (Yorwor Open House 2022) “หาดใหญ่วิทยาลัย องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผลงานนักเรียน และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยมี กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรครู ที่มีผลงานดีเด่น, นักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ Yorwor Pre-test  พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษก และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแนะแนวการศึกษาต่อ นิทรรศการและร่วมกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ  SMA SMT EP SMTE พสวท. การแสดงจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ กลุ่มสาระการเรียนรู้  การเสวนา หัวข้อ “ค้นหาตัวตน บนเส้นทางแห่งอนาคต กับ หาดใหญ่วิทยาลัย” การแสดงของนาฏศิลป์ การแสดง Cover Dance ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ ร่วมนำวงดนตรี มาแสดง และกองบิน 56 ร่วมนำกิจกรรม “รู้เท่าทันยาเสพติด” มาแนะนำให้กับนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วม

ขอขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล : จากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สามารถดูภาพกิจกรรม open house เพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/100892025326838/posts/327417872674251/?d=n