สพป.ยโสธร เขต 2 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ/เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (กระจาย-ศรีฐาน)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ/เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (กระจาย-ศรีฐาน) เพื่อฝึกให้ลูกเสือ/เนตรนารี มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม โดยการเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้มีลูกเสือสามัญ/เนตรนารี 170 นาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี 45 นาย ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2