ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน(ด.ญ.ทัดหทัย  เดชหัสดิน)  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  โดยมีนายกสมาคมผู้ปกคอรงฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  คณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน     ร่วมเป็นให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ  ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี  ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ  ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ