ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านโคกก่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในการจัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบกลุ่มจังหวัด) ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม