สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ O-Net ชั้น ป.6,ม.3 ให้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)

วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ส่งมอบข้อสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ซึ่งการดำเนินการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย