สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอกลุ่มอำนวยการ น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โดยตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ บริบทรอบโรงเรียน และประชุมพบปะผู้บริหาร คณะครู เพื่อมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายนายไสว ประทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียน,นายสุวิทย์ แก้วเพชร ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ