สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล