สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณา เสนอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณา เสนอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางประคอง รัตนยอศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2