สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายธนชน  มุทาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ,นายไสว  ศรีวงษ์ชัย  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ,น.ส.สุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ    ลงพื้นที่  นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  นางปัทมา  บัวมี  ผอ.ร.ร.บ้านโนนโพธิ์  อ.บ้านเขว้า โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 1  ร่วมให้กำลังใจฯ