สพม.สงขลา สตูล”การดำเนินงานของครูผู้ร่วมนิเทศ ( Co – supervisor) ของโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตสองทะเล นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของครูผู้ร่วมนิเทศ ( Co – supervisor) ของโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1 ชื่นชมครู CS คณิตศาสตร์ นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ก่อนเกษียณอายุราชการ ขอเปิดชั้นเรียนให้น้องได้ดู แบบอย่างที่ดี สอนเก่ง จากเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย สอนซ้ำๆ แก้ปัญหาได้จริง ครู พุทธิพงษ์ เอียวสกุล กับวิชาทัศนศิลป์ จบคาบสอนให้กลอนสอนใจ “ความอดทนมีรสขม แต่ผลของมันนั้นหอมหวาน” ขอบคุณครู ผู้บริหาร บุคลากร ที่ร่วมกันส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ