รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรม”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  (ว9/2564)และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ( ว. 10/2564) “ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา อ.ภักดีชุมพล     ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจาทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รวมถึงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ