สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2564  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด