สพม.แพร่ ประชุมกลั่นกรอง รายงานข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบ’65

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรอง รายงานข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีนโยบายที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1) นโยบายด้านความปลอดภัย 2) นโยบายด้านโอกาส 3) นโยบายด้านคุณภาพ และ 4) นโยบายด้านประสิทธิภาพ โดยมีนางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล และเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานผลต่อไป