ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศิลธรรม”

18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศิลธรรม” เป็นรางวัลที่ให้ผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา โดย รมช.ศธ.กนกวรรณ วิลาวรรณ ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย