ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมทำ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธาน และมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดทำ MOU ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1