สพป.สมุทรสาคร – ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ เข้าประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม