สพป.สมุทรสาคร – กิจกรรมรับมอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรมรับมอบโล่และเกียรติบัตรดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิพัฒสาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร