ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแนวทางการดำเนินการจัดจ้างครูสอนชาวต่างชาติฯ ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1