ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของ นายกฤติน พันธุ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีศรีสง่า ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขีศรีสง่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม