สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน ๑๐๑” (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 / 2565

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 07.10 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.รอ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวศุภนัส เสาศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน ๑๐๑” (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 / 2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ