พิธีมอบรางวัลคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.รอ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ