สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายชอบ ธาระมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา คณะกรรมการ พร้อมด้วย นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการและเลขานุการ นางมธุวลี จันโทมุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ และ นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ราย นายกฤษณัฐ แสนโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู แขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ