สพป.นถ.2 ประธานพิธีบูชาบูรพาจารย์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 66 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 4 และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 1  ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ภายในงานมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/ictnb2/posts/1797217974002550