สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ และว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล ร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับพังการบริหารจัดการเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมารวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านดอนข่า ซึ่ง นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม และจุดที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ซึ่ง นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่น ร่วมต้อนรับในครั้้งนี้ด้วย
#ภาพบ้านดอนข่า https://photos.app.goo.gl/t9yNez7rPZAUJWCc8
#ภาพบ้านขุนหาญ https://photos.app.goo.gl/288Fcew73K6iCVgu9