สพป.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต “

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต ” ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สร้างฝาย 9 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา และกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและเยาวชนของชาติ สร้างความรัก สามัคคี สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต