สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมครูในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่รับผิดชอบการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตร สำหรับเด็ก) ให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมครูในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่รับผิดชอบการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) ให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ครั้งที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอน และจัดสรรแบ่งเวลาการเข้ารับบริการของแต่ละโรงเรียน กับทีมโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นายแพทย์ฐิสริน ตรรกเมธา รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ มาให้คำแนะนำและทำความเข้าใจก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว