สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย ระบบควบคุมทางการเงิน ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ และอำเภอยางชุมน้อย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา เข้ารับการอบรม โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางเพ็ญศรี บุญจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวละมุด ไชยโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว