บุคลากร​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับโล่รางวัล​ รองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต

นายมุนินท​ร มาตรมุงคุณ​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับโล่รางวัล​ พร้อมเกียรตืบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ กิจกรรมถอดบทเรียน​ (Best​ Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต​ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ การนำเสนอผลงาน​ การประกวดแข่งขัน​ กิจกรรมการเรียนรู้​ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม​ จริยธรรม​ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา​ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​(โครงการโรงเรียนสุจริต)​ ระดับประเทศ​ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล( 9 ธันวา)​ ณ​ โรงแรมเอเชีย​ กรุงเทพมหานคร