สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับการประเมิน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับการประเมิน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว