สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือศูนย์พักคอย โรงเรียนบ้านหนองไห

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายบรรจง รินไธสง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.หนองบัวแดง/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/ครู จากศูนย์ฯถ้ำวัวแดงท่าใหญ่/นางรพีพรรณ ตุงชีพ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท ให้กับผอ.โรงเรียนบ้านหนองไห อ.หนองบัวแดง ซึ่งเป็นศูนย์พักคอย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไหน ที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 12 ราย