นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะคณะบุคลากรทางลูกเสือในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม AL TC

เวลา 15.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะคณะบุคลากรทางลูกเสือในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม AL TC ในการนี้ ได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับคณะด้วย