ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”, โครงการพาน้องกลับมาเรียน , การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”  ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด