สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม