สพม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส  สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่