โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2565”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2565” เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6981715665231946/?d=n