รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565  นายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์  ซึ่งปีการศึกษา 2562-2565 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดแผนการควบรมบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไว้ในแผนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีกำหนดแผนการเรียนรวม โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ เป็นโรงเรียนหลักและโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ เป็นโรงเรียนรวม