สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

วันอังคารที่​ 22​ กุมภาพันธ์​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง​ เขต​ 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูหรือบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนในอำเภอเมืองตรัง  อำเภอนาโยง และอำเภอย่านตาขาว  รวม 66 โรงเรียน โดย นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1