ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการประเมินตามการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อวิพากษ์รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม