สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในระบบ e-MES  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด การรายงานข้อมูล การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน เพื่อให้การรายข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1