สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม