สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่าบ่อ ณ โรงเรียนบ้านน้ำโมงและโรงเรียนบ้านนาบง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด