นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1