สพป.ยส.2 ประชุมทบทวนรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทบทวนรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ และ บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2