สพม.นครสวรรค์ เปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของโรงเรียนนามินทราชูทิศ มัชฌิม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสรรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของโรงเรียนนามินทราชูทิศ มัชฌิม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม